KÔZOnî sï mo to mbËTÏ NA Ë

Töngana mo to mbëtï na ë tî hûnda ndo, tara kôzo nî tî bâa na gbe tî HALËSÖNGÖ wala kîriyângâ nî ayeke na yâ tî ÂHÛNDA KÔTE awe pëpe?!, wala âmbâ tî mo abîngbi lö na ndönî na yâ tî DALISORO awe äpë?!, wala ngâ gue na yâ tî BÛKUTÖPA tî bâa wala mbênî töpa atene tënë nî torôrô awe äpë?! Töngana mo wara mbênî yê na ndö tî hûnda tî mo nî äpe, kîri na ndo sô mo to mbëtï na ë.