[MCS0.5] Kpongbo tî kamâta ndânî

Kpongbo tî âpendahmbo

* Awara lêsû /j/ gï na yâ tî âhgbalesu /tj/, /dj/, /ndj/ sô ayeke âhmbale tî âgerêgô /s/, /z/ , /nz/. 

Kpongbo tî âpendägô tî sêyyanga na tî sêhôn
Kpongbo tî suhngo âsêgô

a) Suhngo âkpengü sêgô

Na yâ tî ndongoro CVV, töngana âpendägô nî ûse sô ayke ndê ndê na âssego ndê ndê, a sû âssego nî töngana sô afa na (C)V na yâ tî kpongbo nî sô.

b) Suhngo âgbyanhngo sêgô

A sû gbyanhngo sêgô na kahngbingo âkpengü sêgô tî yâ nî na ndö tî pendägô sô a sû nî fânî ûse. Töngana pendägô nî ayeke tî sêhon, gï mbâgë tî sêyyanga nî laâ asû nî fânî ûse. Täpandë nî na pendägô tî sêyyanga /a/ ngâ na tî sêhôn /an/.