BÛKU TÖPA                                    

Töngana mo yê lêndo sô, tene tënë nî na âzo kwê na terê tî mo. Töngasô äpe, fa na ë yê sô ë lîngbi tî sâra sï mo yê lêndo nî. Ë mû nenêe mîngi na tënë tî mo. !